Datganiad o Weithgareddau Ariannol am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2015

20152014
Cyllid DigyfyngiadCyllid CyfyngedigCyfanswm CyllidCyfanswm Cyllid
££££
ADNODDAU’N DOD I MEWN
Adnoddau’n dod i mewn o gyllid a gynhyrchwyd
Incwm gwirfoddol-99,74299,742118,623
Gweithgareddau cynhyrchu cyllid40,5745,00045,5748,596
Incwm o fuddsoddi450-450779
Adnoddau’n dod i mewn o weithgareddau elusennol
Incwm Gwirfoddol – Gweithredu’r Ganolfan Gelfyddydau205,400-205,400214,000
Cyfanswm adnoddau’n dod i mewn246,424104,742351,166341,998
ADNODDAU A WARIWYD
Cost cynhyrchu cyllid:
Costau cynhyrchu incwm gwirfoddol19,27310,36129,63425,601
Gweithgareddau elusennol
Incwm Gwirfoddol – Gweithredu’r Ganolfan Gelfyddydau153,23394,381247,614261,272
Costau Rheolaeth14,535-14,5358,305
Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd
187,041104,742291,783295,178
ADNODDAU NET YN DOD I MEWN59,383-59,38346,820
CYSONI’R CYLLID
Cyfanswm y cyllid a ddygwyd ymlaen433,607-433,607386,787
CYFANSWM Y CYLLID A GARIWYD YMLAEN492,990-492,990433,607

Mantolen ar y 31 Mawrth 2015

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: