Ein Tîm

Pwyllgor Rheoli

Laurence Bater (Rheolydd Cwricwlwm Celfyddydau Creadigol, CEM a STI Parc)

Alex Bowen (Cyfarwyddydd, Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro)

Carol Brown (Is-gadeirydd, Cwm a Bro a Chyfarwyddydd Dawns TAN)

Rosemary Bucke (Gwirfoddolydd Iechyd Meddwl)

Natalie Godfrey (Swyddog Cefnogaeth Arbennig, Uned Mynediad a Chynhwysiant, Pen-y-bont)

Richard Kelly (Cyfarwyddydd Adrannol, Brewin Dolphin)

Katrina Kurowski (Cadeirydd Cwm a Bro a Chynghorydd, Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont)

Katja Stiller (Gweithreg Datblygu Ffilm/Creadigrwydd Person- ganolog)

Melissa Thomas (Gweinyddydd/Ysgrifennydd Cwmni Cwm a Bro).

Tîm Staff

Katja Stiller
Katja Stiller
Person-Centred Creativity Development Worker & Film Development Worker

Gwneuthurydd ffilmiau. Arloesydd Creadigrwydd Person-Ganolog

Rhys Hughes
Rhys Hughes
Person-Centred Creativity pioneer

Arloesydd Creadigrwydd Person-Ganolog. Cwnselydd. Gorweithiwr. Ffoli ar geir.

Gweithdy Dawns yn Nhŷ Glanogw
Elaine Bennett
Dance Development Worker

Dawnswraig, sêr-syllydd, tipyn o haden. Nifer o sgiliau ganddi (sgiliau syrcas).

Amy Peckham
Amy Peckham
Film Development Worker

Gweithreg Datblygu Ffilm. Cwnselydd. Caru cŵn. Yn angerddol ynglŷn â Datblygiad Affrica. Gwrandawr.

Nick Clements
Nick Clements
Person-Centred Creativity pioneer

Arloesydd Creadigrwydd Person-Ganolog. Awdur. Artist.

Alys Byrne
Alys Byrne
Applied Drama Practitioner

Ymarferydd Drama Gymwysedig.  Mam. Crefftwraig. Cadw gwenyn.

Kate Kelly
Kate Kelly
Web & Print Designer

Dylunydd a chodydd. Garddwr. Caru cathod a Manchester City. O’r Hen Ogledd.

Alex Bowen
Alex Bowen
Director of Valley and Vale Community Arts

Cyfarwyddydd Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro. Caru breuddwydio, beicio mynydd, syrffio a chathod

Karen Steadman
Karen Steadman
Drama Development Worker

Gweithreg Datblygu Drama. Caru cŵn. Amlieithog. Yn garddio a drymio. Digrifwraig.

Tracy Pallant
Tracy Pallant
International & Film Development Worker

Gweithreg Ryngwladol a Datblygu Ffilm. Bydgarwr. Caru cathod. Yn angerddol ynglŷn â Datblygiad Affrica.

Chris Partridge
Chris Partridge
Mosaic & Visual Arts Worker

Gweithiwr Mosaïg a Chelfyddydau Gweledol. Tad. Artist.

Shelly Powell
Shelly Powell
Admin Assistant

Cynorthwydd Gweinyddol. Bydwraig dan hyfforddiant. Gwregys Ddu!

Alison McGann
Alison McGann
Photography & Visual Arts Worker

Gweithreg Ffotograffiaeth a Chelfyddydau Gweledol. Caru garddio, crwydro a natur. Artist.

Laura Bradshaw
Laura Bradshaw
Music and Voice Worker

Gweithreg Cerddoriaeth a Llais. Gweithredydd.

Melissa Thomas
Melissa Thomas
PA to the Director

PA i’r Cyfarwyddydd. Caru cŵn. Ffŵdi. Yn nabod pawb yng Nghwm Garw.

Staff Llawrydd

Yn ychwanegol at ein tîm staff craidd, byddwn yn cyflogi ac yn gweithio gydag amrywiaeth eang o Artistiaid Cymunedol llawrydd, Gweithwyr Datblygu, pobl o dan hyfforddiant a phobl greadigol sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o feysydd celf a phrojectau. Eleni, roedd y rhain yn cynnwys:

Taylor Andrews (Actor)

Elaine Bennett (Gweithreg Dawns)

Ruth Bradshaw (Gweithreg Cerdd)

June Campbell-Davies (Gweithreg Dawns)

Stuart Clark (Artist Graffiti)

Siân Edwards (Cyfieithydd Cymraeg)

Gareth Kiddie (Ymgynghorydd Busnes a GKA Associates)

Matthew Knight (Dylunydd Apiau Gwe)

Rachel Lewis (Actor)

Rhiannon Morgan (Gweithreg Crefftau Gweu)

Simon Morgan (Actor)

Dr Tamasine Preece (Pennaeth ABCh, Ysgol Gyfun Bryntirion, ac Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol ac Iechyd Rhywiol llawrydd)

Hannah Reid (Actor)

Charlie Sims (Actor)

Neil White (Gweithiwr Cerdd)

SearchCelfyddydau Cymuned Cwm a Bro Adroddiad Blynyddol
Share:
Profiles: